Storing melden

Telefonisch via: 036-5304941 (tijdens kantooruren)  of per e-mail service@nextgenerationwoning.nl

Na registratie vindt binnen 24 uur een telefonische inventarisatie van de storing plaats. 

Storingen die gemeld worden in de weekenden of op feestdagen worden op de eerst volgende werkdag opgepakt. 

Wanneer uit de telefonische inventarisatie blijkt dat een bezoek op locatie nodig is, maken wij met u een afspraak. Uit de inventarisatie ter plekke volgt beoordeling van de storing en of er sprake is van schade.

  • Als de storing of schade buiten de garantietermijn valt en er een bezoek op locatie nodig is geweest, zal deze gefactureerd worden.
  • In geval van een storing of schade die binnen garantie valt, heeft NGW een inspanningsverplichting om deze binnen zeven werkdagen te verhelpen. 
  • Deze termijn zal in redelijkheid worden uitgebreid in het geval er onderdelen vervangen moeten worden waarvoor bestelling en levering nodig is.