Privacybeleid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan NGW (Next Genertaion Woning) niet instaan voor de volledigheid, juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. NGW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de informatie die op deze website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder dat NGW (Next Generation Woning) voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan NGW.