Zonnepaneelboeren en paneelcowboys, bestaan ze nog?

Enkele jaren geleden schreef ik een blog voor wat toen nog Collectieve Groene Energie (CGE) heette en de voorloper was van Next Generation Woning. De Gemeente Almere organiseerde destijds een voorlichtingsbijeenkomst met het thema “Energie Werkt” in het stadhuis. Er waren zorgen over de wildgroei aan paneelaanbieders.

Cowboys

Destijds betitelden we bedrijven die zich bezig hielden met het leggen van zonnepanelen als zonnepaneelboeren of cowboys. Dat kwam vooral door de toen nog relatief jonge markt met weinig regelgeving, beleid en opleiding.

Acht jaar later is de markt gelukkig meer en meer aan het professionaliseren en de afgelopen maanden tijdens de crisis in de zonnepanelenmarkt werd dit steeds zichtbaarder.

Nog steeds zijn er bedrijven die als ongeleide projectielen te werk gaan. Hun uitgangspunt is om snel “meters” te maken door het verkopen van zoveel mogelijk panelen – ongeacht de kwaliteit en herkomst. De uurtje-factuurtjementaliteit en korte termijn visie verhinderen echte aandacht voor de eindklant en vaak geven ze niet-thuis wanneer u deze mensen echt nodig hebt. Ja, ook wij hebben als bedrijf hiermee te maken gehad. Door hoge werkdruk, de vele aanvragen en schaarste aan technisch personeel hebben we met partijen samengewerkt waar we uiteindelijk niet gelukkig van werden. En dus ook weer afscheid genomen.

Rendement en kwaliteit

Destijds bij die presentatie werd het al duidelijk dat het de burgers niet om “meters” gaat, maar om kwaliteit en rendement van de te leveren zonne-energie-installatie. Daarbij zijn zaken van belang als het energieverbruik, de ligging van de woning, het legplan, het ballastplan, dakhelling, zonoriëntatie, zonuren, schaduwgebied en productkeuze.

Oftewel, er gaan een hoop factoren in een goed plan.

Tien huizen

In een straat kunnen er bijvoorbeeld tien huizen staan die allemaal gelijk zijn, maar onder de daken van die huizen wonen allemaal verschillende gezinnen met hun eigen energieverbruik. Het jaarverbruik in KWh is dan ook de basis om tot een uitgebalanceerde en doordachte zonne-energie-installatie te komen.

En een schouwing op locatie voorafgaand aan de uiteindelijke installatie is eigenlijk een must. Misschien staat er wel een boom voor uw huis, of werpt een schoorsteen of dakkapel schaduw over de beoogde paneelplek. Dit beïnvloed de opbrengst en het rendement en dus de uiteindelijke terugverdientijd van uw zonne-energie-installatie.

En natuurlijk wilt u als klant ook even persoonlijk contact. Het is fijn om te weten wie u over de vloer krijgt.

Next Generation Woning

Inmiddels zijn we bijna 9 jaar verder na die bijeenkomst van toen. Collectieve Groene Energie is getransformeerd naar Next Generation Woning. Door positieve én negatieve ervaring zijn wij wijzer geworden en hebben bovendien ons concept aangepast.

Waar we voorheen keken naar zonnepanelen op het dak,  kijken we nu meer naar uw hele woning en wat er mogelijk is om dat kostbare bezit energieneutraal te maken. Dit hebben we in een stappenplan uitgewerkt in onze fijne en uitgebreide greenpaper.

Laat uw dak renderen!

Gelukkig zijn steeds meer ondernemingen zich bewust van kwaliteit en certificeringen. Voor mij is dit een signaal dat de duurzame markt van zonnepanelen langzaam volwassen wordt en er nu verder gekeken wordt dan alleen maar de aanschafprijs.

Verzekeraars vragen steeds vaker om een certificering. Veilig werken en de opleidingen daarvoor zijn belangrijker geworden. En voor klanten komt de nadruk steeds meer te liggen op het strategisch inzetten van zonne-energie in de juiste hoeveelheid en op de juiste momenten.

Bij CGE (Collectieve Groene Energie) hanteerden wij de slogan “ Laat uw dak renderen!”. En dat geldt nog steeds voor groene energie op maat. Wij voegen daaraan toe:

Laat u in de eerste plaats goed informeren door een betrouwbaar en gecertificeerd bedrijf met kennis van zaken.

Want écht verduurzamen start met een goed plan.